Sioen je razvil materiale tehničnih membran za silose, kjer se hrani nemastna in mastna biomasa (to so odpadki od zakola, gnoj, olupki od sadja, arašidov, koruza...).

 

Tovrstna membrana je odlična zaščita za aeroben proces fermentacije. Odporna je na metan, vodo, vodik, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, merkaptane, sulfide in amoniak.

 

Special Type 1 Type 2 Type 3
characteristic non flame retardant flame retardant non flame retardant flame retardant non flame retardant flame retardant
hydrolic resistant B9070
900 g/m² 
B9160
900 g/m² 
B6070 - B6061
1150 g/m² 
B6160
1150 g/m² 
 -  -
grease resistant B9899
900 g/m² 
B9189
900 g/m² 
B6899
1150 g/m² 
B6199
1150 g/m² 
 - B6658
1300 g/m²