Sioen proizvaja vzdržljive tehnične tekstile za hrambo in transport raznoličnih vrst tekočin. Mnogo materialov je primernih za hrambo hrane, pitne vode in ustrezajo tudi najbolj zahtevnim standardom in predpisom živilske industrije. Trdna moč materialov je rezultat izjemnih lastnosti in kvalitete varjenja.

 

General Characteristics    Article Width (cm)
oil and grease resistant   E1550 250
general purpose water bladder/non-harmful chemicals (percolation possible) B6300 265
food grade  B6303 265
general purpose water bladder/non-harmful chemicals (percolation possible) B6306 300
low wick, liquid artificial fertilizer    
dung storage, digestion storage, vinification residues, milk, washing residues, organic waste, cleaning solutions B6060 300
taping of weldings necessary    
dung storage, digestion storage, vinification residues, milk, washing residues, organic waste, cleaning solutions B6061 300
low wick